Otevřené podílové fondy

Omezené riziko, vysokou likviditu a perfektní správa majetku. To jsou věci, které nabízí otevřené podílové fondy. Jsou to správcovské investiční společnosti, mají své analytiky, kteří vyhledávají vhodné investiční příležitosti v poli působnosti fondu. Fondy se totiž dělí na více kategorií dle aktiv, do kterých investují. O samotné investice se pak stará portfolio manažer.

 

1) Peněžní fondy

Fondy peněžního trhu jsou asi nejbezpečnějším a taky nejkonzervativnějším typem fondu. Investují do dluhopisů s krátkou splatností anebo ukládají peníze na účty s terminovaným vkladem. Vzhledem k vloženému objemu peněz dostávají od bank lepší podmínky, než běžní uživatelé, takže zhodnocení je vyšší a prakticky bez rizika.

2) Dluhopisové fondy

Již z názvu vyplývá investiční záměr – investice do dluhopisů. Dluhopis je jednoduše řečeno papír, který Vám zaručuje návratnost Vámi zapůjčené částky za danou dobu s určitým úrokem. Dluhopisy mohou být jak státní, tak firemní.

3) Akciové fondy

Akcie je vlastně (hodně malá) část firmy. Jakožto vlastník akcie máte právo účastnit se valné hromady společnosti a podílet se na rozhodování o jejích záležitostech (ovšem v závislosti na počtu akcií -> čím více akcií, tím větší váha vašeho hlasu). Tyto fondy do těchto částí investují. Akcie jsou však velice volatilní (jejich cena hodně kolísá) a proto je zde větší risk, ale i právem větší zisk.

4) Nemovitostní fondy

To jste asi nečekali co? Fondy, které investují do nemovitostí, nejčastěji za prostředky klientů koupí větší budovu či centrum, ziskem jsou pak pronájmy. Nemovitostí bývá zpravidla více. Jejich ceny odvíjí také cenu celého fondu.

5) Komoditní fondy

Tyto fondy se věnují buď investicím do komodit samotných, nebo kupují akcie firem, které komodity produkují či zpracovávají. Cena komodit se mění opravdu rychle a zároveň výrazně, proto je pro investici potřeba více zkušeností. Cena komodit (a i akcií firem zabývajících se komoditami) je úzce spjata i s politickou, hospodářskou a zemědělskou situací ve světě.

6) Smíšené fondy

Fondy, které kombinují investici do akcií i dluhopisů. Cílová aktiva najdete v prospektu fondu.

7) Fondy fondů

Fond neinvestuje do aktiv přímo, ale nakupuje kombinace podílů výše uvedených fondů.

Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company